KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Müşterilerimiz,  Ziyaretçilerimiz;

BİLSAR TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.  (BİLSAR) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimiz olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 241652 sicil numarası ile kayıtlı, 0175005305800100 Mersis numaralı, şirket merkezi Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cad. 90, 34430 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan BİLSAR TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.’dir

2- Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, e bülten üyeliğiniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, web sitesi üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle kurduğunuz üyelikler kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. BİLSAR’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette BİLSAR ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (Ad, Soyad,Cinsiyet ) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri ), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, BİLSAR tarafından elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, alım satım akdinin veya üyelik sözleşmenin kurulması/ifası, üyelik hakkının tesisi hukuki gerekçesiyle, Cinsiyet bilgisi ise haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektektir.

Ayrıca, doğum tarihi bilginiz ve sizlerden talep edilmesi halinde her türlü ürüne dair özel tercihleriniz ise, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; Şirketimiz BİLSAR tarafından ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Paylaştığınız kişisel bilgiler ışığında kişiye özel pazarlama yapabilmek adına ve elektronik iletişim izninize istinaden de kişisel verilerinizi işliyor, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimiz ve işleme amacı ortadan kalkması ile BİLSAR Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Web Sayfası Üyelik Süreçlerinin Yönetilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı  ve sizlere elektronik ticari ileti gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizde üyelik alanı başta olmak üzere kişisel veri girişi yapılan alanlarda sizlerin dikkatine sunulan işbu aydınlatma metnini uygun buldu iseniz, bu metinde açıklandığı biçimde ve sadece açık rızayı gerektiren kişisel verileriniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretleyerek KAYDET tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Aynı yöntemle ve bir başka izin kutuğu alanıyla ticari elektronik iletişim izinlerinizi de verebileceksiniz.İzniniz sonrası cep telefonunuza aktivasyon kodu gönderilecek ve bu kodu web sitesinde ilgili Alana girmenize istinaden üyelik-izin-açık rıza süreçleriniz tamamlanmış olacaktır. Vermiş olduğunuz izin/onay’ınızı dilediğiniz zaman web sitemizdeki ilgili alanlardan geri alabilir, iptal edebilirsiniz.

4- Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz (Ürünün sizlere ulaştırılması için hizmet alınan Kargo firması, iletişim faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan çağrı merkezi, sizlere sms veya e mail gönderebilmek amacıyla himzet aldığımız firmalar)  ile paylaşabilecektir.

5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; KVK Kurumu tarafından ilan edilen Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ve aynı web adresinde yayınladığımız Başvuru Formunu doldurmak veya benzer içerikli başka bir belge ile yazılı olarak posta adresimize veya şirketimize daha önce bildirdiğiniz  ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde [email protected] e-mail adresine elektronik posta yoluyla veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.bils.com web sitesinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

BİLSAR TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.  (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cad. 90/A, 34430 Beyoğlu/İSTANBUL
TELEFON: +90 212 245 90 00

MERSİS[: 0175005305800100

WEB ADRESİ: www.bils.com

Hesap
İstek listesi
İstek listesi
Giriş Yap
Bir hesap oluşturun

Kişisel bilgileriniz sipariş verebilmeniz, websitesinde problemsiz bir alışveriş deneyimi yaşayabilmeniz için kullanılacaktır. Ayrıntılar için gizlilik ilkesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Şifre kurtarma

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin. Yeni bir şifre oluşturmanız için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

ALIŞVERİŞ ÇANTASI 0

SON GÖRÜNTÜLENEN 0